Hero Image
15 October 2020
Info Deň - Slovensko

Virtual stands

 GROW

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP je zodpovedné za politiku EÚ v oblasti jednotného trhu, priemyslu, podnikania a malých podnikov.
Read more
 

 EASME

Výkonnú agentúru EÚ pre malé a stredné podniky (EASME) zriadila Európska komisia a jej úlohou je v mene EÚ spravovať viacero jej programov zameraných na oblasť podpory MSP a inovácií, životného prostredia, opatrení v oblasti klímy, energetiku a námorných záležitostí.
Read more
 

 Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Slovensko predstavuje slovenské zastúpenie jednej z najväčších sietí na podporu malých a stredných podnikov (MSP) s nadnárodnými ambíciami, výskumu a vývoja. Ako partneri siete pomáhame firmám rásť, vytvárať nové obchodné cezhraničné partnerstvá a získať prístup k financiám. Snažíme sa tiež o podporu výskumu a vývoja priamo na univerzitách či vo výskumných inštitúciách.
Read more
 

 Erasmus pre mladých podnikateľov

Cezhraničný výmenný program pre podnikateľov, ktorý dáva novým alebo nádejným podnikateľom v akejkoľvek oblasti príležitosť naučiť sa niečo od skúsených podnikateľov. Hostiteľ profituje z novej perspektívy svojho podnikania a dostáva príležitosti na spoluprácu so zahraničnými partnermi alebo má možnosť dozvedieť sa niečo o nových trhoch a zlepšiť svoje zručnosti.
Read more
 

 European IP Helpdesk

European IP Helpdesk je služba riadená Výkonnou agentúrou Európskej komisie pre malé a stredné podniky (EASME), s usmernením Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP (DG Grow). Podporuje cezhraničné MSP a výskumné činnosti zamerané na správu, šírenie a zhodnocovanie technológií a iných práv duševného vlastníctva (IP) a práv duševného vlastníctva na úrovni EÚ.
Read more
 

 SOLVIT

Poskytuje rýchle a pragmatické riešenia pre občanov a podniky, ktoré čelia problémom pri pohybe alebo cezhraničnom podnikaní v rámci EÚ. SOLVIT je bezplatná služba, ktorú zabezpečuje štátna správa v každej krajine EÚ a na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku.
Read more
 

 

Registration
Closed since 15 October 2020
Organised by
Participants
Company 65
Government/ Public sector 30
Other 15
Business advisers / Consultancy 10
NGO 10
Academia / University 7
Business Association 5
Employers association 3
Press & media 2
Start-Up Hub / Business Incubator 2
Bank / Financial Intermediary 1
Total 150