Hero Image
15 October 2020
Info Deň - Slovensko


SOLVIT

Poskytuje rýchle a pragmatické riešenia pre občanov a podniky, ktoré čelia problémom pri pohybe alebo cezhraničnom podnikaní v rámci EÚ. SOLVIT je bezplatná služba, ktorú zabezpečuje štátna správa v každej krajine EÚ a na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku.

 

About us

Nečestné pravidlá alebo rozhodnutia a diskriminačná byrokracia vám môžu sťažiť život, pracovné podmienky alebo podnikanie v inej krajine EÚ.

Ak teda ako občan alebo podnik EÚ čelíte v inej krajine ďalším prekážkam, pretože orgán verejnej moci nerobí to, čo vyžaduje legislatíva EÚ...

... SOLVIT vám môže pomôcť!

 

Additional resources

Leták SOLVIT pre podniky


 

Meno kontaktnej osoby:

Email | solvit@ec.europa.eu

Webová stránka | ec.europa.eu/solvit

Registration

Closed since 15 October 2020

Organised by

Participants

Company 65
Government/ Public sector 30
Academia / University 7
Start-Up Hub / Business Incubator 2
Business Association 5
Employers association 3
Business advisers / Consultancy 10
Bank / Financial Intermediary 1
NGO 10
Press & media 2
Other 15
Total 150