Hero Image
15 October 2020
Info Deň - Slovensko


Erasmus pre mladých podnikateľov

Cezhraničný výmenný program pre podnikateľov, ktorý dáva novým alebo nádejným podnikateľom v akejkoľvek oblasti príležitosť naučiť sa niečo od skúsených podnikateľov. Hostiteľ profituje z novej perspektívy svojho podnikania a dostáva príležitosti na spoluprácu so zahraničnými partnermi alebo má možnosť dozvedieť sa niečo o nových trhoch a zlepšiť svoje zručnosti.

 

Výhody

Je to skutočne obojstranne výhodná spolupráca, v rámci ktorej môžu hostiteľ aj nový podnikateľ objavovať nové európske trhy alebo obchodných partnerov, ako aj rôzne spôsoby podnikania.

Z dlhodobého hľadiska budete profitovať z rozsiahlych príležitostí na vytváranie profesionálnych sietí a pravdepodobne sa rozhodnete pokračovať v spolupráci, možno aj na úrovni obchodných partnerov dlhodobo (napr. spoločné podniky, subdodávateľské činnosti, vzťahy zmluvný partner - dodávateľ atď.).

Erasmus pre mladých podnikateľov“ je financovaný Európskou komisiou a v zúčastnených krajinách ho zastrešujú miestne kontaktné centrá, ktoré pôsobia v oblasti podpory podnikania (napr. Obchodné komory, centrá pre začínajúcich podnikateľov, podnikateľské inkubátory atď.) Ich činnosti koordinuje na európskej úrovni Kancelária pre podporu programu.

 

Additional resources

Brožúra Erasmus pre mladých podnikateľov

Leták Erasmus pre mladých podnikateľov

 

Meno kontaktnej osoby:

Webová stránka | Erasmus pre mladých podnikateľov

Registration

Closed since 15 October 2020

Organised by

Participants

Company 65
Government/ Public sector 30
Academia / University 7
Start-Up Hub / Business Incubator 2
Business Association 5
Employers association 3
Business advisers / Consultancy 10
Bank / Financial Intermediary 1
NGO 10
Press & media 2
Other 15
Total 150