Hero Image
15 October 2020
Info Deň - Slovensko

EASME

Výkonnú agentúru EÚ pre malé a stredné podniky (EASME) zriadila Európska komisia a jej úlohou je v mene EÚ spravovať viacero jej programov zameraných na oblasť podpory MSP a inovácií, životného prostredia, opatrení v oblasti klímy, energetiku a námorných záležitostí.

Viac informácií: https://ec.europa.eu/easme 

Naše programy

EASME spravuje výraznú časť COSME, programu EÚ pre konkurencieschopnosť podnikov a malých a stredných podnikov (MSP), vrátane siete Enterprise Europe Network (EEN), iniciatív Vaša Európa – Podnikanie, LIFE, Horizont 2020 a Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF), pričom dbá na to, aby aktivity financované v rámci týchto programov prinášali výsledky a zabezpečovali Komisii cenný prínos pri jednotlivých úlohách v rámci jej politík.

 

Sieť Enterprise Europe Network

Sieť Enterprise Europe Network, partner tejto kampane, pomáha firmám inovovať a rásť v medzinárodnom meradle. Je to najväčšia podporná sieť pre malé a stredné podniky (MSP) s medzinárodnými ambíciami.

Sieť je aktívna vo vyše 60 krajinách po celom svete. Spája 3 000 odborníkov z vyše 600 členských organizácií – všetko expertov uznávaných na základe ich výnimočných výsledkov pri podpore podnikania.

Viac informácií nájdete tu: https://een.ec.europa.eu/about/about

Pozrite si virtuálny stánok miestnych slovenských partnerov: https://slovakia.euopen4business.eu/page-3901

Sledujte sieť cez:

#EENCanHelp

 

COSME

COSME je program EÚ pre konkurencieschopnosť podnikov a malých a stredných podnikov (MSP). Funguje od roku 2014 do roku 2020 a jeho plánovaný rozpočet je 2,3 miliardy €.

Cieľom programu COSME je zjednodušiť malým a stredným podnikom (MSP) prístup k financiám vo všetkých fázach ich podnikateľského cyklu – vznik, expanzia alebo presun podnikania. Vďaka podpore EÚ získajú podniky ľahší prístup k zárukám, úverom a kapitálu.

Viac informácií nájdete tu: https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_sk

#COSME_EU

 COSME leaflet

 

Horizont 2020

Horizont 2020 je najväčší program EÚ zameraný na výskum a inovácie s rozpočtom takmer 80 miliónov € a je k dispozícii vyše 7 rokov (2014 – 2020), a to všetko okrem súkromných investícií, ktoré tieto peniaze prilákajú. Sľubuje viac zásadných pokrokov, objavov a celosvetových prvenstiev prenášaním výnimočných nápadov z laboratórií na trh.

Viac informácií nájdete tu: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

Výzva na predkladanie žiadostí pre H2020 Energy Efficiency

Program H2020 Energy Efficiency

#Horizon2020

 

Horizont Európa

Horizont Európa, rámcový program, ktorý nahradí Horizont 2020, sa práve tvorí. Zdôvodnenie, ďalšie kroky a napredovanie pri vypracúvaní tohto programu si môžete prečítať tu: https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en

 

Contact

EASME

Enterprise Europe Network

Registration

Closed since 15 October 2020

Organised by

Participants

Company 65
Government/ Public sector 30
Academia / University 7
Start-Up Hub / Business Incubator 2
Business Association 5
Employers association 3
Business advisers / Consultancy 10
Bank / Financial Intermediary 1
NGO 10
Press & media 2
Other 15
Total 150