Hero Image
15 October 2020
Info Deň - Slovensko


European IP Helpdesk

European IP Helpdesk je služba riadená Výkonnou agentúrou Európskej komisie pre malé a stredné podniky (EASME), s usmernením Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP (DG Grow). Podporuje cezhraničné MSP a výskumné činnosti zamerané na správu, šírenie a zhodnocovanie technológií a iných práv duševného vlastníctva (IP) a práv duševného vlastníctva na úrovni EÚ.

 

About us

Služba European IP Helpdesk ponúka širokú škálu informačných materiálov, informačnú linku pre priamu podporu v oblasti práv duševného vlastníctva a školenie na mieste a online, pričom jej hlavným cieľom je podporovať budovanie kapacít duševného vlastníctva v celom rozsahu postupov duševného vlastníctva, od povedomia po strategické využitie a úspešné využívanie. Toto posilnenie právomocí v oblasti duševného vlastníctva sa zameriava na MSP v EÚ, účastníkov a kandidátov na projekty financované EÚ, ako aj na zainteresované strany v oblasti inovácií v EÚ s cieľom posilniť preklad duševného vlastníctva do inovačného ekosystému EÚ.

Či už potrebujete poradiť s konkrétnym problémom týkajúcim sa duševného vlastníctva, chcete byť informovaní o najnovšom vývoji vo svete duševného vlastníctva a inovácií v Európe alebo máte záujem o školenie zamerané na oblasť duševného vlastníctva, European IP Helpdesk je tým správnym partnerom, na ktorého sa môžete obrátiť.

 

Additional resources

Informačná linka: Zaregistrujte sa na webovej stránke European IP Helpdesk, prípadne nás kontaktujte telefonicky alebo faxom a do troch pracovných dní vám náš tím skúsených právnych špecialistov pomôže vyriešiť konkrétny problém v oblasti duševného vlastníctva.

Školenia a podujatia: Prihláste sa na bezplatné webináre, alebo sa stretnite priamo s naším tímom na školiacich podujatiach a konferenciách.

 

Užitočné informácie:

Váš sprievodca riadením práv duševného vlastníctva v medzinárodnom obchode

Využite svoj projekt H2020 čo najlepšie

Špeciálne informácie v oblasti IP

Špeciálne informácie v oblasti IP: tematické balíčky vrátane rozhovorov, článkov, ponúk školení a viac.

 

Meno kontaktnej osoby:

Email | service@iprhelpdesk.eu

Webová stránka | iprhelpdesk.eu

Registration

Closed since 15 October 2020

Organised by

Participants

Company 65
Government/ Public sector 30
Academia / University 7
Start-Up Hub / Business Incubator 2
Business Association 5
Employers association 3
Business advisers / Consultancy 10
Bank / Financial Intermediary 1
NGO 10
Press & media 2
Other 15
Total 150