Hero Image
15 October 2020
Info Deň - Slovensko


GROW

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP je zodpovedné za politiku EÚ v oblasti jednotného trhu, priemyslu, podnikania a malých podnikov.

 

About us

Za účelom podpory rastu v Európe sa GR GROW usiluje:

  • Zabezpečiť otvorený vnútorný trh s tovarom a službami v EÚ;
  • Posilniť európsku priemyselnú základňu a podporovať priemyselné inovácie s cieľom vytvárať nové zdroje rastu;
  • Zabezpečiť modernizovaný systém verejného obstarávania, ktorý poskytuje lepší prístup k verejným zákazkám na úrovni celej EÚ;
  • Podporovať rast MSP a propagovať podnikateľskú kultúru;
  • Podporovať internacionalizáciu podnikov v EÚ;
  • Uľahčiť MSP prístup k financiám.

 

Prístup MSP k financiám

EÚ podporuje podniky zlepšením prístupu k financiám prostredníctvom finančných sprostredkovateľov, ako sú banky a organizácie rizikového kapitálu, ktoré poskytujú finančnú podporu z prostriedkov EÚ.
Portál prístupu k financovaniu EÚ vám pomôže nájsť vhodné a dostupné finančné prostriedky EÚ vo vašej krajine.

 

Európske podnikanie

Portál Európske podnikanie predstavuje práva a povinnosti pre podniky, ktoré chcú čo najlepšie využiť svoje práva na jednotnom trhu. Poskytuje tiež informácie o prístupe na nové trhy v EÚ (založenie podniku alebo dcérskej spoločnosti, predaj tovaru a služieb v zahraničí, platenie príslušnej DPH a ďalších daní), ako aj prístupe k financovaniu - a oveľa viac.

 

Additional resources

GR GROW

Stratégia pre MSP


Portál Európske podnikanie


Portál prístupu k financovaniu


Európska zelená dohoda


Plán obnovy pre Európu

 

Meno kontaktnej osoby:

Európska komisia – GR GROW | https://ec.europa.eu/growth/

Registration

Closed since 15 October 2020

Organised by

Participants

Company 65
Government/ Public sector 30
Academia / University 7
Start-Up Hub / Business Incubator 2
Business Association 5
Employers association 3
Business advisers / Consultancy 10
Bank / Financial Intermediary 1
NGO 10
Press & media 2
Other 15
Total 150