Hero Image
15 October 2020
Info Deň - Slovensko

Prístup k sedeniam a ich streamovanie

Ako otvoriť streamovanie sedenia

V deň udalosti si sedenie môžete otvoriť na strane Program (1). Ak chcete otvoriť sedenie, na ktoré ste sa zaregistrovali, prejdite do časti Môj program (2 – na zobrazenie strany musíte byť zaregistrovaný/-á). Ak si chcete pozrieť všetky sedenia zaradené do programu, prejdite na Program podujatí (3).

V časti Program podujatí budú mať hlavné sedenia tlačidlo „Join Online Session“. Ak bude streamovanie sedenia nedostupné, tlačidlo bude sivé. Keď zmení farbu na zelenú, streamovanie sedenia je dostupné. Tip: Niekoľko minút pred plánovaným začiatkom sedenia, ktorého sa chcete zúčastniť, obnovte stránku.

V časti Program podujatí kliknite na sedenia, ktoré chcete streamovať. V okne napravo sa zobrazia podrobnosti o sedení. Po kliknutí na „Join Online Session“ sa spustí zobrazovacia platforma (prehrávač sedenia).

Ako pozerať streamovanie sedenia

Kliknutie na tlačidlo „Join Online Session“ spustí zobrazovaciu platformu (prehrávač sedenia) v inej karte alebo okne. Ak chcete prehrávač sedenia prepnúť na celú obrazovku, kliknite na ikonku „celá obrazovka“, v pravom dolnom rohu obrazovky. Na ovládanie hlasitosti zvuku použite ovládače na slúchadlách alebo počítači.


Posielanie otázok

Využite účasť naplno posielaním otázok počas sedenia. Otázky sa posielajú pomocou okienka Q&A na ovládacom paneli prehrávača sedenia.

Ovládací panel roztiahnete kliknutím na ikonku Q&A. Otázku stačí napísať priamo do rozbaľovacieho textového okna a kliknúť na tlačidlo „Send“.

Účasť na anketách a záverečných prieskumoch

Počas sedenia sa na obrazovke zobrazia otázky z ankety. Stačí na ne odpovedať a kliknúť na tlačidlo „Submit“.

Nezabudnite na konci každého sedenia vyplniť náš záverečný prieskum. Zaujímame sa o odozvu na sedenie(-a), ktoré ste absolvovali, a radi by sme vedeli, ako/či sa môžeme v budúcnosti zlepšiť.

  Máte ďalšie otázky? Obráťte sa na: events@euopen4business.eu.


  Registration
  Closed since 15 October 2020
  Organised by
  Participants
  Company 65
  Government/ Public sector 30
  Academia / University 7
  Start-Up Hub / Business Incubator 2
  Business Association 5
  Employers association 3
  Business advisers / Consultancy 10
  Bank / Financial Intermediary 1
  NGO 10
  Press & media 2
  Other 15
  Total 150