Hero Image
15 October 2020
Info Deň - Slovensko

Informačný deň EU Open for Business – Slovensko


Chcete rozvíjať svoje podnikanie v meniacom sa svete? Informačné dni ,,EU Open for Business” sa blížia… a tento rok budú online!

Dňa 15. októbra sa bude na Slovensku konať informačný deň ,,EU Open for Business” 2020 pre malé a stredné podniky (MSP) a podporné organizácie. Toto podujatie priblíži rôzne programy EÚ dostupné pre MSP na Slovensku a ponúkne jedinečný prístup k zástupcom z Európskej komisie, národným expertom a podporným organizáciam. Účastníci dostanú tiež možnosť zúčastniť sa virtuálnych stretnutí s ostatnými účastníkmi.


Čo môžete získať?

  • Odborné rady z prvej ruky o tom, ako získať prístup k finančným programom EÚ pre MSP.
  • Možnosť diskutovať s expertami a ďalšími účastníkmi (o kľúčových témach, ako je oživenie hospodárstva po koronavíruse, inovácie, udržateľný rast, digitálna transformácia a ďalšie).
  • Potenciálnych obchodných partnerov.
  • Prístup k podporným iniciatívam na európskej a národnej úrovni.


Registrácia je otvorená! Kliknite na ikonu „Register now“. Nepremeškajte príležitosť využiť najviac z toho, čo vám EÚ ponúka.

Ale počkajte, je toho oveľa viac! Po zaregistrovaní môžete preskúmať nové možnosti a budovať budovať vzťahy s inými účastníkmi na trhu. Poznámka: Virtuálne stretnutia s expertami a účastníkmi podujatia budú prebiehaťod 12. do 20. októbra 2020.

 

Buďte informovaní

#EUOPEN4BUSINESS 
#EENCanHelp
Centrála kampane: euopen4business.eu
Twitter: @EU_Growth
Facebook: EU.GROWTH
Webová stránka: een.sk
Facebook: @een.sk 
LinkedIn: Enterprise Europe Network Slovakia 

Registration
Closed since 15 October 2020
Organised by
Participants
Company 65
Government/ Public sector 30
Other 15
Business advisers / Consultancy 10
NGO 10
Academia / University 7
Business Association 5
Employers association 3
Press & media 2
Start-Up Hub / Business Incubator 2
Bank / Financial Intermediary 1
Total 150